V

miara zróżnicowania rozkładu cechy, jako parametr względny definiowany jako zmienność odchylenia standardowego względem średniej. Parametr ten nie posiada jednostki.wzór wariancja