Słowniczek statystyczny

Na poniższej podstronie znajdują się najważniejsze pojęcia statystyczne z którymi można się spotkać w artykułach i pracach naukowych

 

Analiza przeżycia

Błąd I rodzaju

Błąd II rodzaju

D - Wariancja

Korelacja

Miary położenia

Miary zróżnicowania

Próba reprezentatywna

Próba statystyczna

Rozstęp

Rozstęp-ćwiartkowy

Rozstęp-kwartylowy

SD - Odchylenie standardowe

Statystyka opisowa

V - współczynnik zmienności

α - Alfa

β - Beta