Test Manna-Whitney’a

Test Manna-Whitney’a

Test U Manna-Whitneya jest jednym z najpopularniejszych testów dla dwóch prób niezależnych (o tym czym są próby niezależne lub zależne możesz przeczytać tutaj). Przeznaczony jest dla prób w skali porządkowej (np. bólu w skali VAS) lub może być stosowany tam gdzie nie spełnione są założenia do wykorzystania testu t Studenta. Należ pamiętać, że moc testu Manna0Whitney`a wynosi około 95% mocy testu t-Studenta.

Przykład zastosowania:Ból VAS

Stomatolog chce porównać poziom bólu mierzonego w skali VAS (od 0 do 10) czy lek A (droższy) działa skuteczniej od leku (tańszy). Jeśli rozkład bólu w grupach pacjentów z zastosowanym odpowiednio lekiem A i B się nie różni (brak istotnej statystycznie różnicy), to Stomatolog może stwierdzić, że "po co przepłacać" 🙂

 

Stawiając odpowiednio hipotezy, rozkłady (φ) odczuwania bólu dla obu grup pacjentów (z różnym zastosowanym lekiem) poziom bólu jest:

H0: φA = φB -  podobny;

H1: φA ≠ φB - różny;

 

Wyniki przedstawiane są najczęściej jako wykresy ramka-wąsy, z parametrami:

  • min
  • Q1
  • Me
  • Q3
  • Max