Zmienne zależne i niezależne

W testach statystycznych zarówno parametrycznych jak i nieparametrycznych funkcjonują testy porównujące zmienne zależne od siebie, bądź zmienne niezależne.zbiory rozłączne

Całość tego zagadnienia najprościej wyjaśnić na przykładzie zbiorów. W przypadku gdy porównujemy dwie grupy, np. kobiety do mężczyzn dla parametru masy ciała, to dane między tymi grupami nie mają na siebie żadnego wpływu. Należy wykonać wtedy testy dla zmiennych niezależnych np. test t Studenta dla zmiennych niezależnych.

 

 

 

 

W przypadku jednak gdy chcemy przeanalizować skuteczność terapii odchudzającej w grupie kobiet i mężczyzn, to chcemy określić, czy masa ciała badanych osób zmieniła się pod wpływem zastosowanej terapii, w takim przypadku powinniśmy zastosować np test t Studenta dla zmiennych zależnych, odpowiednio dla grupy kobiet i mężczyzn.

 

zbiory łączne

 

Oczywiście na tym nie koniec możliwych do wykonania analiz na tym etapie 🙂

Oczywistym jest że czym innym są analizy dla zmiennych względnych i bezwzględnych o czym można przeczytać w tym miejscu.